Disclaimer

Disclaimer E-mails

Dit e-mailbericht, met inbegrip van zijn eventuele bijlagen, is afkomstig van SPIT Sociaal Verhuurkantoor.

Privacybeleid

SPIT Sociaal Verhuurkantoor hecht veel belang aan het respecteren van uw persoonlijke levenssfeer.

E-mailcommunicatie

Dit bericht wordt verzonden vanuit een e-mailadres voor professioneel gebruik.

De verantwoordelijken binnen de organisatie kunnen kennis nemen van alle berichten verzonden naar dit adres.

De e-mail en informatie die u ons stuurt wordt vertrouwelijk behandeld.

Wanneer we uw e-mail ontvangen, houden we ons eraan u zo snel als mogelijk een antwoord te sturen. Soms kan er - buiten onze verantwoordelijkheid om - iets mis lopen tijdens de verzending, of kan de communicatie over het internet vertraging oplopen. Hou er daarom bij een dringende vraag rekening mee dat u misschien niet onmiddellijk antwoord krijgt.

We proberen uw e-mail zo zorgvuldig mogelijk te beantwoorden. Ga na of de informatie die we u geven ook echt van toepassing is op uw situatie.

De e-mail die wij u sturen is enkel aan u gericht. Indien u informatie ontvangt die niet voor u bestemd is, verwijder de info dan uit uw computer en verwittig de afzender van de vergissing.

Om u zo goed mogelijk te helpen, hebben de hulpverleners per deelwerking regelmatig overleg in team. Enkel de medewerkers van het team zijn betrokken bij uw vraag. Al deze hulpverleners zijn gebonden door hun beroepsgeheim.

Bewaren van e-mails en gegevens

De e-mails die u ons stuurt worden tijdelijk bewaard . We doen dit om u beter te kunnen helpen in het geval u opnieuw contact met ons neemt. Als u niet wil dat we uw e-mail bewaren, laat dit dan weten.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens heeft u het recht uw gegevens te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Neem daarvoor contact met ons op.

Let op:

Als u ons een e-mailbericht zendt, wordt uw e-mailadres bekend. Denk dus na over het e-mailadres en de mailbox die u gebruikt (en wie het antwoord kan lezen). De gegevens die we van u ontvangen dienen enkel om u de gevraagde informatie te verstrekken en worden anoniem geregistreerd.

Klachten?

Bent u niet tevreden over onze hulp -of dienstverlening? Laat het ons weten: