Premies

Als verhuurder via het SVK kan u, indien u nog renovatiewerken wenst uit te voeren (of reeds hebt uitgevoerd), aanspraak maken op verschillende premies. Deze zijn cumulatief!

Onderstaand vindt u een overzicht van deze verschillende premies en leningen. Op het einde van dit document kan u verwijzingen verder naar gedetailleerdere informatie.

1. Renteloze renovatielening

 • In samenwerking met de provincie Vlaams Brabant kan SVK SPIT u een renteloze lening aanbieden tot 25 000 Euro.

2. Vlaamse Premies

2.1 Vlaamse Renovatiepremie

 • 30% van uw renovatiekosten worden terugbetaald*
 • Minimum te renoveren bedrag van 2.500€*
 • Max. premie 10.000 €
 • Met terugwerkende kracht van maximum 2 jaar
 • Enkel voor privé personen

*Verdeeld over verschillende categorieën (www.wonenvlaanderen.be)

2.2 Verbetering en Aanpassingspremie (VAP)

 • Premie voor beperkte renovatie of kleine ingreep
 • Overzicht met werken die in aanmerking komen
 • Max inkomen 57.990 € (2014) inkomsten 2011
 • Binnen een periode van 1 jaar

3. Premies Federale overheid

3.1 Verlaagd berekeningstarief onroerende voorheffing

 • Korting op uw onroerende voorheffing, jaarlijks gedurende 9 jaar.
 • Aan te vragen via SVK

3.2 Belastingsvermindering

 • 45% totale renovatiekost als rechtstreekse belastingaftrek
 • 5% per jaar, gedurende 9 jaar
 • Minimaal te renoveren bedrag van € 11420
 • Max. aftrek van € 1170 per jaar (aanslagjaar 2018)
 • In te vullen op personenbelasting.