Inschrijvingsvoorwaarden

Wil u een woning huren bij het SVK SPIT?

 1. U bent minimum 18 jaar op het moment van inschrijving. Of u bent jonger dan 18 jaar en moet zelfstandig wonen volgens het decreet bijzondere jeugdbijstand.
 2. U bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister.
 3. Uw netto belastbaar inkomen van 3 jaar voor de inschrijving is lager dan:
  • 24.452 euro als u een alleenstaande bent zonder personen ten laste; ( gegevens 2018)
  • 26.500 euro als u een alleenstaande andersvalide bent; ( gegevens 2018)
  • 36.676 euro in alle andere gevallen, plus 2.050 euro per persoon ten laste ( gegevens 2018)
 4. Eigendomsvoorwaarde : 

  De kandidaat-huurder (of ander gezinslid) heeft momenteel geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik in binnen- of buitenland.
  Er is afwijking voor:

 • Campingverblijf 
 • KH die woning/bouwgrond bezit in gedeeltelijke volle eigendom die deel uitmaakt van huwelijksgemeenschap indien huwelijk onherstelbaar ontwricht is 
 • woning KH wordt onteigend
 • ongeschikt of onbewoonbaarverklaring met bevel de woning te verlaten
 • woning KH is onaangepast en KH is minstens 55 jaar of gehandicapt
 • woning waarover KH het beheer verliest na faillissement 
 • KH heeft woning/bouwgrond kosteloos gedeeltelijk in volle eigendom verworven 

Inschrijvingen

Stap 1:

 • U komt persoonlijk langs op ons kantoor . De openingsuren vindt u onder ‘contact’.
  Medewerkers van een welzijnsorganisatie kunnen het meest recente inschrijvingsformulier opvragen  door te mailen naar  inschrijving@spitsvk.be
 • We leggen u uit hoe onze wachtlijst werkt.
 • We maken een afspraak voor de inschrijving.
 • We geven u een lijst van de documenten die u nodig hebt voor de inschrijving.

Stap 2:

 • U komt op afspraak terug naar ons kantoor voor de inschrijving.
 • We controleren of u de kopieën van alle nodige documenten bij hebt.
 • Als dat in orde is, schrijven we u in op onze wachtlijst.