Inschrijvingsvoorwaarden

Wil u een woning huren bij het SVK SPIT?

 1. U bent minimum 18 jaar op het moment van inschrijving. Of u bent jonger dan 18 jaar en moet zelfstandig wonen volgens het decreet bijzondere jeugdbijstand.
 2. U bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister.
 3. Uw meest recente netto belastbaar inkomen (max 3 jaar oud) is lager dan (geïndexeerde bedragen 2021):
  • 25 557 euro als u een alleenstaande bent zonder personen ten laste
  • 27 698 euro als u een alleenstaande andersvalide bent
  • 38 335 euro, vermeerderd met 2 143 euro per persoon ten laste, in andere gevallen
 4. Eigendomsvoorwaarde: 
  De kandidaat-huurder (of ander gezinslid) heeft momenteel geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik in binnen- of buitenland.
  Er is een afwijking voor:
 • Campingverblijf 
 • KH die woning/bouwgrond bezit in gedeeltelijke volle eigendom die deel uitmaakt van huwelijksgemeenschap indien huwelijk onherstelbaar ontwricht is 
 • woning KH wordt onteigend
 • ongeschikt of onbewoonbaarverklaring met bevel de woning te verlaten
 • woning KH is onaangepast en KH is minstens 55 jaar of gehandicapt
 • woning waarover KH het beheer verliest na faillissement 
 • KH heeft woning/bouwgrond kosteloos gedeeltelijk in volle eigendom verworven 

Nieuwe wetgeving sociale huur vanaf 01/01/2020 voor kandidaat-huurders

Vanaf 1 januari 2020 zijn er nieuwe regels als je een sociale woning huurt. Sommige veranderingen zijn ook voor jou als kandidaat-huurder belangrijk. SVK SPIT somt voor jou de belangrijkste wijzigingen op.

Voorwaarden om een sociale huurwoning te huren

Om een woning te kunnen huren, moet je aan enkele voorwaarden voldoen. Vanaf 1 januari 2020 gelden deze voorwaarden enkel voor:

de toekomstige referentiehuurder

en de persoon die hiermee gehuwd is, er wettelijk mee samenwoont of er de feitelijke partner van is én mee in de sociale woning komt wonen

Regels rond inkomen

Vanaf 1 januari 2020 kijken we alleen nog naar het inkomen van het meest recente aanslagbiljet van de personen hierboven. We kijken ook na of je dat jaar nog andere inkomsten ontving, zoals bijvoorbeeld een leefloon. Met het inkomen van de andere gezinsleden houden we geen rekening.

Regels rond eigendom

Je mag helemaal geen woning of bouwgrond meer bezitten, niet in België en niet in het buitenland. Zelfs als je maar een paar procent volle eigendom of vruchtgebruik bezit, mag dit niet. Je mag ook geen woning of bouwgrond in erfpacht of opstal hebben of gegeven hebben. Ook als je een woning of bouwgrond in vruchtgebruik gaf, kom je niet langer in aanmerking.

Kreeg je een woning of bouwgrond, bijvoorbeeld door een erfenis, of heb je een eigendom met je ex-partner, dan zijn er uitzonderingen mogelijk. Heb je hierover vragen, contacteer ons dan : inschrijving@spitsvk.be

Als je niet akkoord gaat met een beslissing

Ben je het niet eens met een beslissing die we over jou of je dossier nemen? Dan kan je de beslissing laten nakijken door de Afdeling Toezicht van Wonen-Vlaanderen. Je moet dit doen binnen de 30 dagen nadat we de beslissing aan jou melden.

Bescherming van jouw gegevens

Wanneer je een huurovereenkomst tekent, bezorgen we je een document over het gebruik en de bescherming van je persoonsgegevens.

Heb je nog vragen over deze veranderingen?

Aarzel dan niet om ons te contacteren via SVK SPIT, Ijzermolenstraat 10, Leuven inschrijving@spitsvk.be