Inschrijvingsvoorwaarden

Wil u een woning huren bij het SVK SPIT?

 1. U bent minimum 18 jaar op het moment van inschrijving. Of u bent jonger dan 18 jaar en moet zelfstandig wonen volgens het decreet bijzondere jeugdbijstand.
 2. U bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister.
 3. Uw netto belastbaar inkomen van 3 jaar voor de inschrijving is lager dan (geïndexeerde bedragen 2019):
  • 24.452 euro als u een alleenstaande bent zonder personen ten laste
  • 26.500 euro als u een alleenstaande andersvalide bent
  • 37.276 euro, vermeerderd met 2.084 euro per persoon ten laste, in andere gevallen
 4. Eigendomsvoorwaarde: 
  De kandidaat-huurder (of ander gezinslid) heeft momenteel geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik in binnen- of buitenland.
  Er is een afwijking voor:
 • Campingverblijf 
 • KH die woning/bouwgrond bezit in gedeeltelijke volle eigendom die deel uitmaakt van huwelijksgemeenschap indien huwelijk onherstelbaar ontwricht is 
 • woning KH wordt onteigend
 • ongeschikt of onbewoonbaarverklaring met bevel de woning te verlaten
 • woning KH is onaangepast en KH is minstens 55 jaar of gehandicapt
 • woning waarover KH het beheer verliest na faillissement 
 • KH heeft woning/bouwgrond kosteloos gedeeltelijk in volle eigendom verworven