SVK puntensysteem

We werken met een puntensysteem. U krijgt punten voor uw inkomen en uw actuele woonsituatie.

Hoe dringender uw woonsituatie en hoe lager uw actueel inkomen, hoe hoger u op de wachtlijst komt. U krijgt dan meer ‘punten’.

Ook het SVK SPIT kent een lange wachtlijst. Het aantal kandidaten is veel groter dan het aantal woningen dat het SVK ter beschikking heeft. Zelfs als u hoog op de wachtlijst staat kan het SVK niet garanderen dat wij u verder kunnen helpen.

Hier kan u meer informatie vinden over het svk puntensysteem:

https://www.vmsw.be/Home/Ik-ben-particulier/Huren-van-een-sociale-woning/Hoe-huurt-u-een-sociale-woning/Toewijzing/Bij-een-sociaal-verhuurkantoor