Welke documenten

  • Een kopie van het bewijs van uw huidig inkomen van de laatste 3 maanden (loonfiches, een attest van de ziekenkas/hulpkas/uitbetalingsinstelling). Indien u de laatste 3 maanden een leefloon of pensioen ontving, dan zal het SVK deze gegevens opvragen in de kruispuntbank.
  • Een kopie van bewijs van de woonnood (huurcontract, huuropzeg, bewijs storting huishuur, attest verblijf opvangtehuis, …)
  • Bent u gehuwd en in een echtscheiding verwikkeld? Breng een kopie mee dat aantoont dat uw echtscheiding in proces is.