Veelgestelde vragen

 • 1. Hoeveel bedraagt de huurprijs?

  Een aantal factoren bepalen de huurprijs. Eerst en vooral wordt er gekeken naar de mogelijke bezettingsnorm van uw pand. Deze weerspiegelt een bepaald totaal inkomen waarbij liefst maximaal 1/3e aan wonen mag besteed worden.

  Vervolgens kijken we uiteraard naar ligging, afwerking, woonbeleving en maandelijkse algemene kosten.. Een definitieve prijsbepaling kan enkel na plaatsbezoek.

 • 2. Waaraan dient mijn pand te voldoen?

  Uw pand dient te voldoen aan de Vlaamse Wooncode. Verder zijn er ook een aantal oppervlakte voorwaarden.

  Over het algemeen dient uw pand kwalitatief te zijn.

  Qua uitrusting vragen wij:

  • Centrale verwarming
  • Dubbele beglazing
  • Conforme elektrische keuring
  • Gunstig EPC
  • Keuken met kookplaat, dampkap met afvoer (of filter indien technisch niet mogelijk).
  • Badkamer met bad/douche en lavabo
  • Dakisolatie volgens wettelijke normen
  • Opgelet! Wij huren geen panden met elektrische verwarming of verwarming op gaskachels.

  Minimale oppervlaktes

  • Studio: 28m²
  • Woonkamer minimaal 16m² + 2m² per bijkomende persoon
  • Slaapkamer

   Indien 1 slaapkamer

   • minimaal 10m²

   Indien meerdere slaapkamers

   • Vanaf 6.5m² geschikt voor 1p
   • Vanaf 10m² geschikt voor 2 p
   • Vanaf 15m² geschikt voor 3p*
  • Keuken minimaal 4m²
  • Indien het gaat om een open keuken verhoogt de minimale oppervlakte van de woonkamer naar 22m² (ipv 16m²)

  Dit zijn allen richtlijnen vastgelegd in het intern Woningkwaliteitcharter van de Vlaamse SVK’s. In uitzonderlijke gevallen kan hier van worden afgeweken. Wij bekijken steeds het wooncomfort van elk specifiek pand voor de beoordeling of het al dan niet geschikt is voor een verhuring via het SVK SPIT.

  Belangrijk! Indien er renovatiewerken nodig zijn om aan bovenstaande te voldoen, bestaan er EXCLUSIEVE premies die tot 80% van uw renovatiekosten dekken!

 • 3. Kan ik premies bekomen voor eventuele renovaties?

  Er bestaan verscheidene exclusieve premies voor verbouwingen wanneer u samenwerkt met het SVK SPIT. De belangrijkste premie is :

  De belangrijkste premie is:

  • Renovatiepremie Vlaamse Overheid (tot 2 jaar na datum)

  Ook indien de renovaties dus reeds recent werden uitgevoerd kan u nog een premies bekomen. Voor een volledig overzicht van alle mogelijkheden neemt u best contact met ons op.

 • 4. Kan ik een contract vroegtijdig opzeggen?

  Ja, volgens de regelgeving van de vlaamse woninghuurwetgeving. :

  1. De verhuurder kan de huurovereenkomst te allen tijde beëindigen mits inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden, indien hij van plan is het goed persoonlijk en werkelijk te betrekken of het te laten betrekken door zijn familie.

  2. Opzegrecht voor verbouwingswerken

   De verhuurder kan de huurovereenkomst beëindigen tegen het verstrijken van elke driejarige periode en mits een opzegtermijn van zes maanden, indien hij voornemens is het gehuurde goed of een gedeelte weder op te bouwen, te verbouwen of te renoveren.

  3. Ongemotiveerd opzegrecht met betaling van vergoeding

   De verhuurder kan de huurovereenkomst beëindigen tegen het verstrijken van elke driejarige periode en mits een opzegtermijn van zes maanden, zonder motivering, maar met betaling van een vergoeding.

 • 5. Kan ik mijn eigendom verkopen gedurende de verhuurperiode?

  Ja. U kan ten allen tijde uw eigendom verkopen. Hou er rekening mee dat u verkoopt met ons contract bij. Een gegarandeerde huuropbrengst en geen eigen beheer zijn trouwens sterke troeven om de verkoopbaarheid van uw eigendom te doen stijgen.

 • 6. Hoe ziet mijn pand er uit na 9 jaar?

  SVK SPIT biedt u het pand terug aan in dezelfde toestand dan wanneer de verhuring een aanvang nam. Is er toch discussie na negen jaar, dan kan u gebruik maken van de professionele plaatsbeschrijving uitgevoerd voor de start van de verhuring door een onafhankelijk expert.

 • 7. Wordt er een plaatsbeschrijving gemaakt?

  Ja. Voor de start van de verhuring wordt er een professionele plaatsbeschrijving opgemaakt door een extern expert. Hierdoor hebt u, indien nodig, een juridisch onderbouwd dossier dat in detail de staat van uw pand beschrijft. De kosten worden, zoals bij een normale verhuring, gedeeld door huurder en verhuurder.

 • 8. Wat indien er schade aan mijn appartement is?

  Indien er schade wordt aangebracht door de huurders dan is SVK SPIT verantwoordelijk.. De technische dienst van het SVK SPIT zoekt steeds naar een geschikte oplossing.

  Het SVK SPIT is hoofdhuurder en draagt dus ook alle verplichtingen!

  Daarnaast kan u steeds terugvallen op een juridisch onderbouwde plaatsbeschrijving die voor de start van de verhuring wordt opgemaakt. Deze gebeurd door een onafhankelijk kantoor , kostprijs 50/50.

  Indien de verantwoordelijkheid bij de eigenaar ligt (bijv. lek in het dak) verwachten wij uiteraard een vlotte medewerking.

 • 9. Kan ik een bestaande verhuring aan jullie overdragen?

  Nee, op geen enkele manier

 • 10. Kan ik mijn huurder kiezen?

  Nee. De huurder is op voorhand nooit geweten. Het SVK SPIT werkt op basis van hoogdringendheid (via een complex puntensysteem) en niet op chronologie zoals de sociale huisvestingsmaatschappijen. Vanaf er een nieuwe woning in verhuur komt wordt er een lijst getrokken van mogelijke kandidaten op dat moment zelf.

 • 11. WordT de huurprijs geïndexeerd?

  U hebt als eigenaar de mogelijkheid om jaarlijks te indexeren of niet. Dit wordt uiteraard mee opgenomen in het hoofdhuurcontract.

 • 12 .Wordt de staat van mijn appartement gecontroleerd?

  Elke huurder/eigenaar beschikt over een huurbegeleider. Deze volgt de verhuring van start tot einde mee op. Tijdens de verhuurperiode tracht deze minimaal jaarlijks een controlebezoek aan de woning te brengen. Indien er sprake is van problemen/overlast gebeurd dit uiteraard frequenter.

 • 13. Wat met overlast?

  Onze huurbegeleiders trachten in deze situaties steeds op zoek te gaan naar de geschikte oplossingen. Bedoeling is om u als eigenaar zo veel mogelijk te ontlasten.

 • 14. Hoe zeker kan ik zijn dat het SVK SPIT mijn pand zal huren?

  De vraag naar kwalitatieve en betaalbare woningen ligt veel hoger dan het aanbod. Indien uw pand aan onze kwaliteitsnormen voldoet en u bereid bent een faire huurprijs te ontvangen mag u ervan uitgaan dat een verhuring via het SVK SPIT geen probleem is.

 • 15. Ben ik als eigenaar nog het aanspreekpunt?

  Nee. Elke woning heeft een huurbegeleider. Deze vormt vanaf de start van de verhuring uw vaste aanspreekpunt. Ook buren, syndicus, raad van mede-eigendom, etc. Kunnen vanaf dan rechtstreeks met ons contact opnemen rond communicatie betreffende de verhuring. Het is de bedoeling u dat u als eigenaar, voor de verhuring, zo veel mogelijk ontlast wordt.

 • 16. Wat is jullie werkingsgebied?
 • Nee. De eigenaar is verantwoordelijk voor het afleveren van een instapklaar pand.


 • De klusjesdienst is er ter ondersteuning voor onze huurder. Bedoeling is kleine herstellingen ten laste van de huurder op een correcte manier uit te voeren en de huurder hier in ook zelfredzaam te maken.

  Indien er sprake is van echte schade/problemen komt de technische dienst ter plaatse voor een vaststelling. Blijkt dit de verantwoordelijkheid van de eigenaar te zijn, is het ook aan deze om (indien mogelijk) samen met het SVK SPIT naar een geschikte oplossing te zoeken.

  Het is dus niet de bedoeling dat het SVK SPIT problemen oplost die de verantwoordelijkheid van de eigenaar zijn.